T.C. IĞDIR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2019/1184 Esas
Davacılar , SÜREYYA ÇATAK ve diğer davacılar ile davalılar T.C. D.S.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ve diğer davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasında davalı 372****924T.C kimlik numaralı Se** ve Bes** oğlu, 1960 doğumlu Zeki Koban'ın son ikametgah adresi olan Lgm Gebaeudeservıce 60528 0 Frankfurt/ ALMANYA adresi de dahiltüm aramalara rağmen açık adresi tespit edilemediğinden ve kendisine dava dilekçesi ve duruşma gün ve saatini tebliğine karar verilmiş olup, adı geçen davalının 11/09/2024 günü saat 10:20'de Iğdır Adliye Ek Hizmet Binası Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmaları sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya taraflardan yalnızca birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluklarında yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, iş bu davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçelerinizi sunmanız, ayrıca henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmak veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmak, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacakları hususu Tebligat Kanunun 31. Maddesi uyarınca yayınlandığı tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

10/05/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02035497