T.C. ISPARTA 2. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2023/685 Esas 20/02/2024

İLAN

Davacı , YILDIZ TOPÇU ile Davalı , TİMUR SADULLAH TOPÇU arasında mahkememizde görülmekte olan Tanıma Ve Tenfiz davası nedeniyle;
128XXXXXX16 T.C.Kimlik numaralı , Isparta ili, Yalvaç ilçesi, Dedeçam mah/köy nüfusuna kayıtlı 1976 doğumlu davalı Timur Sadullah Topçu' nun adresi tespit edilemediğinden, davalıya davacı tarafından açılan Tanıma ve Tenfiz davasına ilişkin HMK 127,128 maddeleri uyarınca 2 haftalık cevap süresi içerisinde cevap dilekçesini vermesi, cevap dilekçesinin verilmemesi halinde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı hususunun HMK 147 maddesi gereğince,T.K.'nun 28. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02017638