T.C. ISPARTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/631 Esas 11/12/2023 Maliye Hazinesiile Abdullah Borca arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;Dava konusu Isparta İli Merkez İlçesi, Gülcü Mahallesi 76 ada 29 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan ve gaip olduğu iddia edilen Salih oğlu Ali isimli şahsın MK'nun 33. Maddesi gereğince bu kişi hakkında bilgi sahibi olanların işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde bilgilerini bildirmek için mahkememizin 2023/631 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, belirlenen süre içerisinde ilandan sonuç alınamadığı takdirde mahkemece gaipliğine karar verileceği İLAN olunur.

GAİP OLDUĞU İDDİA EDİLEN İLGİLİ KİŞİ :SALİH OĞLUALİ

#ilangovtr BASIN NO: ILN01951378