T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/466 Esas
KARAR NO : 2023/667
Hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/12/2023 tarihli ilamının müştekisi Salih ve Zeynep kızı, 04/12/1996 doğumlu, Zonguldak, Kdz. Ereğli, Karakavuz mah/köy nüfusuna kayıtlı BİNNAZ OVAÇ, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

29.01.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN01976154