T.C.İSTANBUL 12. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/35 Esas

Davacı tarafından aleyhinize açılan Zayi Belgesi Verilmesi davasının yapılan yargılamasında; İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün 02/06/2017 tasdik tarihli, 3991 tasdik numaralı ve 2017 dönem/yılına ait dernek karar defterinin kaybolduğu bildirildiğinden, elinde bulunduranların Mahkememize ibraz etmeleri, aksi takdirde Evrak Kayıt Defterinin kaybolduğunun 5253 Sayılı Dernekler Kanununun 11.maddesi ve Dernekler Yönetmeliğinin 32/K maddesi gereğince zayiliğine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02044201