T.C. İSTANBUL 2. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/110 Esas
KARAR NO : 2022/491

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/11/2022 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 maddesi gereğince 1 YIL 4 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI ile cezalandırılan, Melih Can GÖKDENİZ hakkındaki gerekçeli karar ve SSÇ Müdafiinin istinaf dilekçesi yazımız ekinde gönderilmiş olup; dosyanın Müştekisi konumunda bulunan LAYLA ABDULQADER SALİH AL SAMMARRAIE tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve istinaf dilekçesinin YURT GENELİNDE İLK BEŞ GAZETEDEN BİRİNDE ve GENEL İNTERNET SİTESİNDE TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

22.04.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02021522