T.C. İSTANBUL 2. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2023/185 Esas
KARAR NO : 2023/241

Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/04/2023 tarihli ilamı ile 103/1-2.Cümle, 105/1-2.Fıkra maddesi gereğince hakkında DAVANIN DÜŞMESİNE karar verildiği, dosyanın mağduru Gizem Nur Yıldırım vekili Av. Demet Kaya Şen ' in sunmuş olduğu istinaf dilekçesi ile dosyamızın değerlendirilmek üzere İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine gönderileceği, açıklanan sebepler doğrultusunda Faik ve Nazakat oğlu, 27/11/2005 doğumlu, Gürcistan nüfusuna kayıtlı ISMAIL ISMAILOV tüm aramalara rağmen istinaf ve gerekçeli kararın tebliğinin gerçekleştirilemediği anlaşılmakla,
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE ve GENEL İNTERNET SİTESİNDE TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

29.08.2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01884615