T.C. İSTANBUL 20. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2023/222 Esas
DAVALI : YILDIRIM GÜRSOY - 24581062424
Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;
Duruşma Günü: 21/11/2024 günü saat: 10:38'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, Tensip Zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN tebliğ olunur.04/06/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02049058