T.C. İSTANBUL 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2021/34 Esas
KARAR NO : 2023/470

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/10/2023 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 maddesi gereğince 4 YIL 2 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Khari ve Fetıha oğlu, 1992 d.lu. ANAS ALTAFAL tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekceli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURTGENELİ İLK 5 GAZETEDE BİRİNDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
Kararın itibaren yedi gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçeyle veya mahkememiz zabıt katibine tutanakla tevsik olunacak ve hakim tarafından onaylanacak beyanla, mahkememiz yargı sınırları dışında bulunanların ise en yakınen yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunarak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinezdinde istinaf isteminde bulunulabileceği, Sanıklar tarafından haklarında verilen kararla ilgili süresi içerisinde yasa yollarına başvurulmaması halinde hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

29.01.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN01976513