T.C. İSTANBUL 31. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/23 Esas
KARAR NO : 2023/227
Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/06/2023 tarihli kararı ile sanık İbrahim Engizek hakkında beraatkararı verilmiş olup, bu dosyada müşteki olan Muhammad ve Şerifa oğlu 1987 doğumlu İran vatandaşı BEHNAM FADAKAR tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkeme kararı tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutunağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olduğu, belirtilen sürede istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.

28.05.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02040663