T.C. İSTANBUL 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/482 Esas
KARAR NO : 2023/713
Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/12/2023 tarihli ilamı ile sanık Leyla Murad TCK nun 142/2-b-1 maddesi gereğince 1 yıl 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, müşteki Hamid ve Hadya kızı, 2000 doğumlu FERİEL NOUR AOUNE tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ile sanık müdafiinin istinaf süre tutum dilekçesi tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR GAZETEDE, BİRİNTERNET HABER SİTESİ VE AYRICA BASIN İLAN KURUMU İLÂN PORTALINDAİLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması bu beyanın da tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle cezaevinde bulunanlar yönünden ceza infaz kurumuna verilecek dilekçe veya kurum memuruna beyanda bulunulması ve beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR.

30.01.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN01976236