T.C. İSTANBUL 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/250 Esas
KARAR NO : 2023/467
Hakaret ve tehdit suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/07/2023 tarihli ilamı ile sanık Emrah Salan hakkında 5271 sayılı CMK'nun 223/2-emad. uyarınca ayrı ayrı beraat kararı verilmiş, müşteki Emıl ve Ioana kızı, 09/07/1977 doğumlu, İstanbul, Bayrampaşa, İsmetpaşa mah/köy nüfusuna kayıtlı MIHAELA ÖMÜR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR GAZETEDE VE BİRİNTERNET HABER SİTESİ VE AYRICA BASIN İLAN KURUMU İLÂN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden sonra 7 gün içinde 7188 sayılı yasa ile değişik CMK.nun 252/1. maddesi gereği hükme karşı İTİRAZ edilebileceği, süresi içinde itiraz edilmeyen hükümlerin kesinleşeceği, süresi içinde itiraz edildiği takdirde duruşma açılarak genel hükümlere göre yargılamanın yapılıp taraflar duruşmaya gelmeseler dahi yokluklarında hüküm kurulabileceği, sanığın itirazı halinde 7188 sayılı yasa ile değişik CMK.nun 251/3.-son cümle maddesi gereği cezada yapılan 1/4oranında indirimin uygulanmayacağı duruşmadan önce itirazdan vazgeçilmesi halinde itiraz edilmemiş sayılacağına Basit Yargılama Usulü uygulanmak suretiyle karar verileceğinden belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.

30.01.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN01976246