T.C. İSTANBUL 45. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.33876090-2023/222-Ceza Dava Dosyası 24.03.2023
Konu : ilanen tebligat hakkında

İLAN

Sanığın suç tarihinde sosyal paylaşım sitesindeki hesabından müşteki Şeyda Taluk'u kastetmek suretiyle "Halk TV saten, dinsiz, o.c. Larin, yayini,,, ne kadar vatan hakini, Ermeni, Rum, togumları, CHP'de toplanmışlar balık.. Başkan kokar" şeklinde müştekiye yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunması nedeniyle sanık hakkında TCK 125/2, delaletiyle 125/1, 4, 53 maddelerine göre cezalandırılması istemiyle mahkememize açılan Hakaret suçundan sanık Yahya Şahin Halil ve Hanımdan olma 05/12/1961 Çorum doğumlu, Antwerpen/BELÇİKA KRALLIĞI adresinde ikamet ettiği bildirilen sanık Yahya Şahin tüm araştırmalara rağmen tebligata veya yurt dışı istinave açık ikamet adresi tespit edilmediğinden tebliğ işlemi yapılamadığından .

  1. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince iddianamenin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- CMK'nın 251. maddesi gereğince savunmasını onbeş gün içinde yazılı olarak bildirebilmesi için iddianamenin tebliğ edilmesine,
3-Tebliğe ilişkin ilanın en az 30 gün süre ile mahkeme divanhanesinde askıda tutulmasına,
3-İddianamenin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinden mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 Sayılı Tebligat Kanununu 28vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.

10.03.2022

#ilangovtr BASIN NO: ILN01885855