T.C.İSTANBUL 49. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.88742836-2021/6-Ceza Dava Dosyası 04.12.2023

İSTANBUL 49.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 17.11.2022 tarih2021/6 esas 2022/883 karar sayılı ilamı ile; Çetin ve Halime oğlu 05.12.1994 Şişli doğumlu sanık Fuat DURMUŞ'un Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan TCK.nun 292/1 maddesi gereğince 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve yapılan tüm aramalara rağmen karar sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmekle, ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine bulunulacak beyanın zabta geçirilmesi ve mahkememizce onaylanması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf kanun yoluna başvurabileceği, aksi takdirde ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01946312