T.C. İSTANBUL 51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO :2021/112 Esas
KARAR NO :2023/263 Karar

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/03/2023 tarihli ilamı ile gerçekleşen davada sanık UMUT SAY'ın neticeten 6 ay hapis cezası ve 250,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Sanık Umut Say'a (Ragıp ve Belgin oğlu, 06/08/1995 Fatih doğumlu) gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yolu açık olduğu, belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.

30/03/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN02017791