T.C. İSTANBUL 52. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/182 Esas
KARAR NO : 2023/733
Hırsızlık suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı kararında sanık Tahir ve Huriye oğlu, 1974 doğ.lu MUHAMMED ALİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğinden itibaren 7 günlük süre içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilerek, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesine İSTİNAF yasla yoluna başvurulabileceği, başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR

26.01.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN01975146