T.C. İSTANBUL 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/474 Esas
DAVALI : ALİHAN AYTAÇ

Davacı Fulya AYTAÇ tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Davalı AYDOĞAN ve NİLÜFER oğlu, 17/02/1995 doğumlu Alihan AYTAÇadına tebligat yapılamamış, yapılan araştırmada adresinin tespit edilemediğinden ön inceleme duruşma gününün davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşmanın bırakıldığı 15/02/2024 günü saat: 09:50'de Mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi yetkili bir vekille temsil ettirmeniz, duruşmaya gelmediğiniz veya gelipte davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususunun iş bu ilanın yayınladığı tarihten itibaren yapılmış sayılacağı hususu tarafa ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01960177