T.C.İSTANBUL ANADOLU 13. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı :2022/492 Esas Davalı :MALTEPE İNDEPENDENT(twitter hesabı)Davacı , MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ileDavalı , MALTEPE İNDEPENDENT arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Haksız Rekabetten Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde davalının twitter hesabınınadresi bulunamamış, bu nedenle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yapıldığı tarihten itibaren yasal yedi(7) günlük süre sonunda dava dilekçesini tebliğ etmiş sayılacağınız, tebliginden itibaren iki hafta içinde HMK 122. Maddesi gereğince açılan davaya cevap verilebileceğiniz, cevap dilekçenizle birlikte tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakanın delili olduğunu da belirtmeniz, elinizde bulunan delillerinizi dilekçenize eklemeniz ve başka yerlerde gerilecek belge ve dosyalar içinde bulnların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçenizde yer vermeniz, HMK 'nın 116,117 Maddeleri gereğince varsa ilk itirazlarınızında cevap dilekçesinde ileri sürmeniz, HMK. 128 maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz taktirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve HMK 'nın 131. maddesi gereğince ilk itirazları ileri sürme hakkına kaybetmiş sayılacağınız, HMK'nın 317/3 maddesi gereğince ikinci cevap dilekçesi sunma hakkınız bulunamayacağı ve duruşma günü21/05/2024 günü saat 11:55 'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir veklille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

02/10/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01995316