T.C. İSTANBUL ANADOLU 14. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı: E.39721170-2023/288-Ceza Dava Dosyası

ESAS NO: 2023/288
KARAR NO: 2024/355
SANIK: EDA YAVAŞ, Hasan Hüseyin ve Havva kızı, 28/02/1986 Altındağ doğumlu, Ankara, Gölbaşı, Bezirhane mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kuyuyazı Cad. Mesire Sok. No:3/4 Etlik/KEÇİÖREN/ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik No:11584193248
KARAR TARİHİ: 08.05.2024
SUÇ: Dolandırıcılık
KARAR ÖZETİ: Sanığın üzerine atılı Dolandırıcılık suçu sübuta ermekle eylemine uyan TCK'nun158/1-f maddesi gereğince neticeden 3 Yıl 4 Ay Hapis ve 5.000,00 para cezası ile CEZALANDIRILMASINA,
Nedenleri bulunmadığından sanığın cezasından başkaca arttırım ve indirim yapılmasına takdiren yer olmadığına karar verilmiş olup ,
Adı geçen sanığa mahkeme kararı bütün aramalara rağmen kendisinin yada konutunun bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiş ve yapılan adres araştırmasın da tebligata yarar açık adresinin tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla ;ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir.
7201 sayılı tebligat kanunun 28 ve 29 maddesi gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31 maddesi gereğince ilanen yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde istinaf /temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

12.06.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02048881