T.C. İSTANBUL ANADOLU 14. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/353 Esas 23/01/2024

Davacı , SİDAR ÖZCAN ileDavalı , SERAP TANER arasında mahkememizde görülmekte olan Kiralananın Tahliyesi(İcra) davası nedeniyle;
Davacı Sidar Özcan tarafından aleyhinize açılan tahliye davasının yapılan açık yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde bildirilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkartıldığı, ancak adresteki bina yıkılmış veya bina özelliğini tamamen yitirmiş olması nedeniyle tebligatın yapılamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma günü olan 15/02/2024 günü saat 09:35'te duruşmada hazır bulunmanız, gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edileceği ve ayrıca HMK 318, 319 ve HMK 139 - 147/2 madde şerhleri tarafınıza dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 23/01/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN01972719