T.C.İSTANBUL ANADOLU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/944 Esas
KARAR NO : 2023/1305

Mahkememizin 28/09/2023 tarih 2021/944 esas 2023/1305 karar sayılı kararı gereğince; davanın kabulü ile; Ali ve Muazzez kızı, Rami 21/12/1942 doğumlu, 53020120722 TC. kimlik numaralı miras bırakan SÜHEYLA KARUŞİ'ye ait Üsküdar 8. Noterliğinin 01/06/2012 tarih 05293 yevmiye numaralı düzenleme şeklindeki vasiyetnamenin TMK'nın 596. maddesi gereğince açılıp okunduğunun tespitine karar verilmiştir.
İSTANBUL ili, BEYOĞLU ilçesi, KEMANKEŞ mah/köy, 25 Cilt, 393 Aile sıra no, 6 sırada nüfusa kayıtlı, NİKOLİ ve ANA oğlu/kızı, 14/11/1935 doğumlu, 53407089208 T.C. kimlik nolu ANASTASİYA ANGELOĞLU'nun adresi tespit edilemediğinden, iş bu kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup, verilen karar davacı vekilinin yüzüne karşı, HMK'nın 341/1 ve 345. maddeleri uyarınca gerekçeli kararın tebliğinden itibaren gerekli harç ve giderlerin karşılanması koşuluyla mahkememize veya en yakın Sulh Hukuk Mahkemesine hitaben yazılan bir dilekçe ile 2 haftalık yasal süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar tebliğ yerine geçmek üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. maddesine göre ilanen tebliğ olunur.

20/12/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01973246