T.C.İSTANBUL ANADOLU 2. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

ESAS SAYISI :2020/987

Davacı , TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI ile Davalı , FATMA CESUR arasında mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali davası nedeniyle;
Davalı FATMA CESUR (T.C. 15449290790) yönünden daha önce adres araştırması ve T.K. İlgili maddeleri hükümlerince tebligat yapılmış ise de, tebliğ imkansızlığı olduğundan bugüne kadar adı geçen davalıya tebliğin yapılamadığı anlaşıldığından, bilirkişi raporu, bilirkişi ek raporunun ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Davalı FATMA CESUR (T.C.15449290790) bilirkişi raporu, bilirkişi ek raporunun ve duruşma zabıtları ve duruşma gününün tarafınıza tebliğine karar verilmiş olup, iş bu ilanın HMK'nın 126. - 127 maddeleri hükümlerince 2 haftalık kesin süre içerisinde davaya karşı beyanda bulunmanız beyanda bulunmadığınız takdirde davaya yokluğunuzda devam edilerek karar verileceği, duruşma gününün 04/06/2024 günü saat 10:00 olduğu, 7201 sayılı tebligat kanunun 28 ve 29 maddeleri gereğince davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
İş bu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılır.

10/01/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN01971822