T.C. İSTANBUL ANADOLU 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2019/1268 Esas
KARAR NO : 2021/838
Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/04/2021 tarihli ilamı ile TCK. 142/2-e maddesi gereğince 5 YIL HAPİS, VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılmasına hükmedilmiş olup, bu karar sanık müdafince istinaf edilmiştir.
Süleyman ve Şengül oğlu, 19/02/1959 doğumlu, İstanbul, Küçükçekmece, Fatih mah/köy nüfusuna kayıtlı Sanık MUZAFFER KUŞCULAR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar, sanık müdafinin istinaf başvuru dilekçesitebliğedilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

22.05.2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01836106