T.C. İSTANBUL ANADOLU 26. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/2533 Esas 17/01/2024

Konu : Gaiplik

İLAN

T.C. İSTANBUL ANADOLU 26. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Davacı , MAZLUM ÖNCEL tarafından açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Mahkememizin 17/01/2024 tarihli ara kararı ile Türk Medeni Kanununun 33/2 maddesi gereğince TAHİR ÖNCEL'in gaipliğine dair ilanların yapılmasına karar verilmiş olup,
2682**30740 T.C.kimlik numaralı, Mardin ili, Savur ilçesi, Çınarönü mah/köy, 13 Cilt, 90 Haneno, 45 bsn nüfusa kayıtlı, DERVİŞ ve NURİYE oğlu 20/09/1972 doğumlu TAHİR ÖNCEL'in gaipliği hakkında bilgisi olanların bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01973243