T.C. İSTANBUL ANADOLU 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2019/495 Esas
KARAR NO : 2023/926
Kasten yaralama bir adet ateşli silah ve Mutat sayıdaki mermileri bulundurma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/11/2023 tarihli ilamı ile sanık hakkında HAGB kararı verilmiş , Erol ve Şükran oğlu, 20/07/1965 doğumlu, İstanbul, Beyoğlu, Kadımehmet mah/köy nüfusuna kayıtlı müşteki BARBAROS UZUNCAOVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karartebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ TİRAJI 50.000 NİN ÜZERİNDEGAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

26.01.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN01976405