T.C.İSTANBUL ANADOLU 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2021/246 Esas

2022/236 Karar

İ L A N K A R A R I

Müşteki SHARAF UDDIN REZWANI (Khudaydad ve Gulab oğlu, 1986 AFGANİSTAN doğumlu) bilinen adresine çıkarılan tebligatın bila tebliğ döndüğü, MERNİS adresinin bulunmadığı, aynı zamanda yabancı uyruklu olan müştekinin kolluk araştırmasında adresinin tespit edilemediği, İl Göç İdaresi'ne yazılan yazıya verilen cevaba göre; adresinin bulunmadığı, sonradan sınır dışı edildiği tespit edildiğinden , müştekinin adresi Mahkememizce meçhul olarak kabul edilmiştir.
Sanıklar; Celil Kayhan DURSUN, Oktay YAMAN, Mılkıjohan SADIKOVA ve Ersan YILMAZ hakkında "Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "Birden Fazla Kişiİle Silahla Yağma" suçundan BERAATLERİNE karar verilmiş olup Cumhuriyet Savcısı tarafından "Beraat" hükümlerine karşı istinaf talebinde bulunulmuştur.
Adresi tespit edilemeyen ve mahkememizce meçhul olarak kabul edilen; Müşteki SHARAF UDDIN REZWANI için;
1-7201 sayılı Kanun'un 29.maddesi gereğince ülke genelinde tirajı 50.000'in üzerinde bir gazetede ve Genel İnternet Haber sitesinde; İLANEN TEBLİĞİNE,
2-İlanen tebliğden itibaren 7 günlük süre içerisinde Mahkememize ya da eşdeğer başka bir mahkemeye sunulacak yazılı dilekçeyle veya zabıt katibine usulünce sözlü beyanda bulunulması ve düzenlenecek tutanağın hakime onaylatması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere yasa yoluna başvurulabileceğine,
Karar verilmiş olup, İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

27.02.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN01992536