T.C. İSTANBUL ANADOLU 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO: 2022/890 Esas
KARAR NO: 2024/107

Mahkememizin 06/02/2024 tarih, 2022/890 Esas ve 2024/107 Karar sayılı ilamı ile sanık Emrah Arslan hakkında ısrarlı takip suçundan 1 Yıl Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına karar verilmiş, mahkememiz kararı tüm aramalara rağmen bulunamayan Müşteki Süleyman ve Meryem kızı, 29/09/1991 doğumlu, Artvin, Merkez, Pırnallı mah/köy nüfusuna kayıtlı ARZU AVCI'ya tebliğ edilememiştir. Mahkememiz kararı sanık Emrah ARSLAN tarafından 30/04/2024 tarihinde istinaf edilmiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,
3-Tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük süre içerisinde mahkememize ya da eşdeğer başka bir mahkemeye sunulacak yazılı dilekçeyle ve ya zabıt katibine usulünce sözlü beyanda bulunması ve tutanağı hakime onaylatması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere, yine aynı süre içerisinde sanığın istinaf başvurusuna cevap verebileceği, süresinde başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.

24.05.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02050623