T.C.İSTANBUL ANADOLU 48. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/169 Esas KARAR NO : 2023/520
Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/07/2023 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 maddesi gereğince 10 AY HAPİS, KAMU HİZMETLERİNDEN SÜREKLİ YASAKLILIK (53/1-a-c (altsoy hariç)-d-e), 80 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Şevket ve Fatma oğlu, 31/05/1988 doğumlu, Şanlıurfa, Hilvan, Çakmak mah/köy nüfusuna kayıtlı MEHMET ÇAT tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Geneli 50.000 Üstü ve Genel Kategoride yer alan bir İnternet Haber Sitesi İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

01.09.2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01885863