T.C. İSTANBUL ANADOLU 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/80 Esas
KARAR NO : 2023/539
Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan yapılan yargılama sonunda verilen Mahkememizin 21/11/2023 tarih, 2023/80 Esas, 2023/539 Karar sayılı ilamı, dosyada müşteki sıfatıyla bulunan TOGHRUL IBRAHIM'ın beyan ettiği adresine ve diğer tespit edilen yurt içi ikametgah adreslerine tebliğ için gönderilmiş, ilgilinin adreste "tanınmadığı" gerekçesi ile gönderilen tebligatların bila tebliğ Mahkememize iade edildiği anlaşılmıştır.
Müşteki TOGHRUL IBRAHIM'in sistemde kayıtlı MERNİS adresi bulunmadığı anlaşılmakla; gerekçeli kararın tebliğine esas olmak üzere dosyada beyan ettiği adresine ve uyap sisteminde kayıtlı adreslerine yapılan tebligatların tebliğ edilemeden döndüğü görülmüş, bu itibarla yeni adresinin tespiti için adres araştırması yaptırıldığı ve yeni adresinin tespit edilemediği anlaşılmış olup, kişinin adresi meçhul olarak kabul edilmiştir.
Müşteki TOGHRUL IBRAHIM'in yapılan tüm aramalara rağmen tebliğ yapılabilecek bir adresinin bulunamamış olması ve adresinin meçhul olması nedeniyle, Mahkememizin 21/11/2023 tarih, 2023/80 Esas ve 2023/539 Karar sayılı ilamı ile sanık Muhammed DAĞLI hakkında Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan 5237 sayılı TCK'nın 158/1.f-son, 37/1, 62, 53/1-2-3, 52/2-3-4 maddeleri uyarınca netice olarak 3 yıl 4 ay hapis ve 2.660 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına dair karar verildiğine ilişkin iş bu hüküm özetinin,
- Sanık vekilinin mahkememiz kararına karşı istinaf başvurusunda bulunduğuna dair 22/05/2024 tarihli dilekçesinin,
1-7201 sayılı Kanununun 29.maddesi gereğince ülke genelinde tirajı 50.000'in üzerinde bir gazetede ve genel kategoride yer alan bir internet haber sitesinde Müşteki TOGHRUL IBRAHIM için İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,
3-İlanen tebliğden itibaren yedi günlük süre içerisinde Mahkememize ya da eşdeğer başka bir mahkemeye sunulacak yazılı dilekçeyle veya zabıt katibine usulünce sözlü beyanda bulunulması ve düzenlenecek tutanağın hakime onaylatması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere, yasal süresi içerisinde kanun yolu başvurusunda bulunulmadığı takdirde hükmün kesinleştirilerek infaz edileceğine dair,
Hususlara ilişkin karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 23/05/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02039476