T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2023/25 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/25 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Üsküdar İlçe, İHSANİYE Mahalle/Köy, 345 Ada, 37 Parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu; 345 ada, 37 numaralı parsel üzerindeki Apartmanın 1. bodrum katırıda (filen zemin katında) bulunan 2 bağımsız bölüm numaralı Daire; İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Salacak Mahallesi, Bestekâr Selahattin Sokak 81 kapı numaralı (Şirvarı Apartmanı) adreste bulunmaktadır. Söz konusu taşırımazın bulunduğu Apartman yaklaşık 45 yıl önce betonarme karkas sistemde Bodrum kat+Zemin kat+3 Normal kat olmak üzere 5 kat olarak inşa edilmiştir. Apartmanın ana giriş kapısı Bestekâr Selahattin Pınar Sokak tarafından Zemin kattan olup, giriş kapısı demir doğrama kapıdır. Merdiven sahanlıkları ve merdiven basamakları dökme mozaik kaplı, merdivenler demir korkuluklu ahşap tırabzanlıdır. Apartmanın dış cepheleri sıvalı boyalıdır. Apartmanda asansör bulunmayıp, katlara merdivenlerden ulaşılmaktadır. Apartmanın bodrum katında kömürlükler ve depolar bulunmakta, zemin ve diğer normal katların her birinde 2'şer daire olmak üzere apartmanda toplam 8 adet daire bulunmaktadır. Söz konusu 2 numaralı daire her ne kadar tapu kaydında 1. Bodrum katta gösterilmekte ise de fiilen zemin katta binanın ana giriş kapısına göre sol köşede bulunmaktadır. Söz konusu dairenin dış kapısı ahşap kapıdır. İç mekan; hol, banyo-tuvalet,mutfak, 3 oda, salon ve balkon olmak üzere 3+1 planında yaklaşık 85m2 brüt, 70m2 net alana sahiptir. Dairenin; banyo-tuvaletin tabanları karo mozaik kaplı, duvarları fayans kaplı, hol, Mutfak ve ada zeminleri laminat parke kaplı, salorun tabanları ahşap parke kaplıdır. Hol ve oda duvarları sıva üzeri ptastik boyalıdır. İç kapılar ahşap, pericere doğramaları ahşap tek cam, pencereler dıştan demir korkulukludur. Mutfak tezgâhı üzeri fayans altında üstünde ahşap malzemeden yapılı dolaplar mevcuttur. Banyoda küvet, klozet ve İavabo mevcuttur. İsınması doğalgaz kombi sistem iledir. Su ve elektriği bağlı çalışır vaziyettedir.
Adresi : İstanbul İl, Üsküdar İlçe, Salacak Mah., Bestekar Selahattin Sok., No:81 Üsküdar / İSTANBUL
Yüzölçümü : 70 m2
İmar Durumu :İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, (İhsaniye) Salacak Mahallesi, 345 ada, 37 parsel sayılı yer, 1/1000 ölçekli 09.06.2006 tasdik tarihli Üsküdar Merkez Bölgesi Uygulama İmar Planında Kısmen H:12,5 (4 kat) irtifada) Blok Nizam Konut alanında Kısmen Otopark Kısmen de çeşme alanı olarak ayrılmış alanda kalmaktadır, komşu parseli 22 parselde Hatice Sultan Çeşmesi bulunmakta olup 37 parselde yapılacak yeni uygulamalarda İstanbul 6 nolu K.V.K.B Kurulu görüşü alınacaktır, denilmiştir.
Kıymeti : 2.894.356,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 09/05/2024 - 10:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/05/2024 - 10:05
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 10:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2024 - 10:05

03/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01989968