T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2023/814 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/814 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Kartal İlçe, Karlıktepe Mahalle, 11446 Ada, 34 Parsel, Zemin Kat Bağımsız bölüm No:2 Nolu taşınmazın 1/1 TAM hissesi satılacaktır.
Ana Taşınmaz Özellikleri (Kartal İlçesi, Karlıktepe Mahallesi, 11446 Ada, 34 Parsel): Taşınmaz yol altı 1 kat ve yol üstü 5 + çatı katlı, 22 bağımsız bölüm içermekte olup, 1937 m² inşa alanlı, betonarme tarzında tespit edilmiştir. 1.Bodrum Katta; kömürlükler ve depo , Zemin Katta; bina ana girişi ve 9 adet dükkan, diğer normal katlarda her katta 3'er adet daire bulunmaktadır. Mevcutta bina girişi, zemin katından, cadde üzerinden doğu yönünden sağlanmaktadır.Bitişik nizam ve cadde üzeri bir taşınmaz olması sebebi bahçe peyzajı bulunmamaktadır.
Bağımsız Bölüm Özellikleri (Zemin kat, 2 no’lu dükkan) Taşınmaz dükkan nitelikli ve zemin katta yer almaktadır. Bina girişine göre sol tarafta olup, doğu cephelidir. Dosyasında mimari proje bulunmaması ve taşınmaz içerisine girilememesi sebebi ile alan hesabı yapılamamıştır. Dükkan tahminen yaklaşık 40 m²'dir. (Bina dışından tespit edilmek suretiyle) Dükkan cephesi 3.00 mt'dir. Giriş kapısı ve camekan alüminyum profilli camdır. Zeminleri seramik kaplı ve duvarlar duvar kağıdı kaplıdır. Isıtma sistemi doğalgaz kombi ve panel radyatör sistemidir. Bağımsız bölüme düşen arsa payı 9,98 m²’dir.
Taşınmazın Açık Posta Adresi: Karlıktepe Mahallesi Soğanlık Caddesi, No:7A, D: 2, Kartal / İSTANBUL olarak tespit edilmiştir.UAVT: 1972027203
Ana Taşınmaz Yüzölçüm : 439,23
Arsa Pay/Payda : 10/440
Taşınmazın Son İmar Durumu : Kartal İlçesi, Karlıktepe Mahallesi, G22-A-14-B-1-C pafta, 11446 ada 34 parsel sayılı taşınmazın "1/5000 ölçekli, 25/04/2012 T.T.’li Kartal Merkez Kentsel Sit Alanı ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı dahilinde; Hmax: 9,50 yapılanma şartlarında Konut Alanı” şeklinde belgesinde beyan edilmiştir.
*Parselin yer aldığı alan Kurul Kararı ile Kentsel Sit alanı ilan edilmiş olup parselde mevcut tescilli bina ile ilgili kurulca uygun görünecek projeye göre uygulama yapılabileceğinden imar durumu düzenlenememektedir.
Kıymeti : 2.500.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2024 - 14:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2024 - 14:21
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 28/06/2024 - 14:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/07/2024 - 14:21

15/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02020352