T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2023/459 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/459 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 Nolu Taşınmazın Özellikleri : İstanbul İli, Fatih İlçesi, Çakırağa Mahallesi,864 ada 56 nolu parsel üzerine betonarme karkas yapı tarzında ve bitişik yapı nizamında, 159,00 m2 alanlı, 400/2000 Arsa Pay/Payda, Dükkanı olan kargir otel nitelikli taşınmazın 75/400 Hissesidir. Adres: Aksaray Mahallesi, Namık Kemal Caddesi, No:12A Fatih / İSTANBUL
Kıymeti : 1.462.500,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2024 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2024 - 13:30
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/05/2024 - 13:30

2 Nolu Taşınmazın Özellikleri : İstanbul İli, Fatih İlçesi, Çakırağa Mahallesi,864 ada 44 nolu parsel üzerine betonarme karkas yapı tarzında ve bitişik yapı nizamında , 89,60 m2 alanlı, 40/320 Arsa pay/payda , Resim Atölyesi Asman katlı Dükkanın 1/2 Hissesidir. Aksaray Mahallesi, Abdüllatifpaşa Sokak, No:4B Fatih / İSTANBUL
Kıymeti : 1.125.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2024 - 13:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2024 - 13:40
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 13:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/05/2024 - 13:40

01/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01946071