T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ: 2023/413 TLMT.

Örnek No:55*

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/413 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Özellikleri : İstanbul İli, Fatih İlçesi, Alemdar Mahallesi, 46 ada 20 parselde kayıtlı, 184,50 m2 yüzölçüm, 60/3140 Arsa pay/payda, taras kat (22) b.b. no.lu "büro" nitelikli taşınmazın tamamıdır. Adres: Alemdar Mahallesi, Başmuhasip Sokağı No: 5 Aras Han Kat: 4 Büro: 22Fatih / İSTANBUL
Kıymeti : 3.350.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 10:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 10:35
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 31/05/2024 - 10:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/06/2024 - 10:35

19/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01990327