T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ: 2023/454 ESAS

Örnek No:55*

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/454 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Özellikleri : İstanbul İli, Kağıthane ilçesi Gürsel Mah. 8871 ada 26parselde; 19.330,60m2 10 Katlı A ve B Bloklu Betonarme İşyeri ve Arsası vasıflı kat mülkiyeti kurulu ana taşınmazın; 416/184425 arsa paylı A.Blok 1.kat (100) nolu İşyeri nitelikli bağımsız bölüm taşınmazın tamamıdır. Adres: Gürsel Mahallesi, İmrahor CaddesiNo:29 Premier Kampus Ofis Sitesi Kağıthane /İSTANBUL
Kıymeti : 15.000.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Tedaş lehine 1 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır.(31/12/2013 Tarih ve 22950 Yevmiye)

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2024 - 14:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2024 - 14:10
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 14:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 14:10

29/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01976373