T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/227 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İzmir ili Konak ilçesi Gürçeşme mahallesi
ADA NO : 41591
PARSEL NO : 25
MALİKİN ADI VE SOYADI:AYŞE YAVUZ (18703302734)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Kararı 22/12/2022 tarih 96772592.302.03.01.1132 sayılı yazısı
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/227Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30/05/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01841858