T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/91

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmir ili Konak İlçesi Gürçeşme Mahallesi
ADA NO : 319
PARSEL NO : 8
MALİKİN ADI VE SOYADI: Teknoen Mühendislik İnşaat ve Yapı Malz. San. Tic. Ltd.Şti.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Kararı06/10/2022 tarih 01.868 sayılı yazısı
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/91 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

03/03/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01974397