T.C. İZMİR 13. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2023/740 Esas

Davacı vekili tarafından açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında;
İzmir İli, Bergama İlçesi, CAMİKEBİR Mahallesi, Cilt No:5, Hane No:210'da nüfusa kayıtlı Mehmet ve Zeynep kızı, 01/07/1884 doğumlu olup, ölüm tarihi 01/07/1971 olan, 30256911546 TC Kimlik numaralı Hürmüz YUMURTACI'nın mirasçılarının bulunup bulunmadığı bilinmediğinden,
TMK.nun 594/1 maddesi gereğince miras bırakanın mirasında hak iddia edenlerin 1 ay ara ile 2 kez yayımlanacak işbu ilanın son ilan tarihinden itibaren 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını gösterir belgeleri ile birlikte mahkememize başvurmaları, ilan süresi içinde başvuran olmadığı ve hiç bir mirasçı tespit edilemediği takdirde mirasçıların miras sebebi ile istihkak davası açma hakları saklı kalmak kaydı ile TMK. nun 594/2 maddesi gereğince mirasın devlete intikal edeceği ilan olunur.

21/11/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01942778