T.C. İZMİR 4. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2021/450 15/04/2024 Konu : ilanen tebliğ İLAN

DAVALI : Barbaros Karayel
Bilinen Adresi : Alte Str.249 (50226) Frechen/Almanya
Davacı DEFNE KARAYEL tarafından davalı BARBAROS KARAYEL aleyhine Tanıma ve tenfiz talepli dava açılmış, bilinen yurt dışı adresine ve bulunan diğer adreslere de tebligat yapılamadığından, davacı Defne Karayel ile davalı Barbaros Karayel'in Federal Almanya, Leverkusen Yerel Mahkemesi ' nin (Aile) 20.09.2017 tarih, 31 F 209/17 sayılı, 20.09.2017 kesinleşme tarihli boşanma kararının Türkiye' de tanınması ve tenfizi talepli dava dilekçesi ile tensip zaptının tebliği yerine geçerli olmak üzere ilan tarihinden itibaren yedi (7) gün sonra tebliğ ile ihtar edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itiberen iki hafta kesin süre içerisinde davaya cevap verebileceği davalı Barbaros Karayel'e ilanen tebliğ olunur.
DAVALI : BARBAROS KARAYEL - 39637615684
İZMİR ili, KONAK ilçesi, ALTINTAŞ mah/köy, 8 Cilt, 757 Aile sıra no, 9 sırada nüfusa kayıtlı, MEHMET İBRAHİM ve HANİFE oğlu/kızı, 24/12/1990 dogumlu,

#ilangovtr BASIN NO: ILN02028659