T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*


2024/98 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/98 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli, Konak İlçesi, 2.Karantina Mahallesi, 1758 Ada, 19 Parsel, 4.Kat, 7 nolu Bağımsız
Bölümdeki taşınmaz.
Adresi : Murat Reis Mahallesi 156 Sokak, No:32 Kat:4 Daire:7 Martı Apartmanı Konak/İzmir
Yüzölçümü : Brüt:120.00 m2, Net:107.00m2
Arsa Payı : 2/20
İmar Durumu :Buca Belediyesince dosyaya gönderilen resmi yazısında, söz konusu taşınmaz için “ 1758 ada, 19 parsel, 03.02.1984 onay tarihli 1/1000 ölçekli Üçkuyular-Hatay-Bayramyeri Uygulama İmar Planında; (B-5) Bitişik nizam, 5 kat yapılaşma koşullu konut alanında kalmaktadır. Ayrıca Hatay Bölgesi Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlarda (K1) kalmaktadır.” bilgisi verilmiştir.
Kıymeti : 3.000.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Yönetim Planı :20/12/1967

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2024 - 14:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2024 - 14:10
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2024 - 14:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2024 - 14:10

19/04/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02021601