T.C. KADİRLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2023/431 Esas

DAVACI : FATMA ÇITIRIK
DAVALILAR : 1- MALİYE HAZİNESİ
2- KADİRLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Tapu kaydının iptali ile; yaklaşık 42 yıldır davacı Fatma Çıtırık zilyetliğinde ve tasarrufunda bulunan Osmaniye İli, Kadirli İlçesi Cemalpaşa Mahallesi 1624 ada 9 parsel deve " Cemalpaşa Mah. Şehitler Cad. N:186/Müstakil Merkez Kadirli Osmaniye " adresinde bulunan 78,33 m² yüzölçümlü ve 23 bina nolu tek katlı betonarme taşınmazın TMK 713 maddesi uyarınca davacı Fatma Çıtırık adına mülkiyetinin tespit edilerek tapuya tescilinin talep edildiği , dava konusu edilen taşınmaz bakımından hak iddia edenlerin yada davacı bakımından TMK 713/1-2 maddesinde belirtilen şartların gerçekleşmediğine ilişkin itirazları olanların TMK 713/4-5 Maddeleri gereğince son ilan tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde mahkememize başvurmaları gerektiği hususu ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02051732