T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


ESAS NO : 2024/135 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : OSMANİYE İLİ, KADİRLİ İLÇESİ, İLBİSTANLI KÖYÜ
ADA NO : 148
PARSEL NO : 5
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 803,69 m²lik kısmın irtifak hakkı tesisi amacıyla kamulaştırma.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ - [35370-70736-45367] UETS
VEKİLİ: Av. ADEM SAĞLAM - [16291-92266-64756] UETS
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : KÖK-KÖSEPINARI ENERJİ NAKİL HATTI GÜZERGAHI
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/135 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

26/02/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN01995617