T.C. KANDIRA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU


2023/31 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/31 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, ELMACIK Mahalle/Köy, 150 Ada, 43 Parsel, Taşınmaz özellikleri bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, bilirkişi raporu satış ilanının ekindedir.
Yüzölçümü : 2.783,12 m2
Kıymeti : 4.265.680,00 TL
KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 11:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 11:10
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 09/08/2024 - 11:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/08/2024 - 11:10

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, ELMACIK Mahalle/Köy, 150 Ada, 60 Parsel, Taşınmaz özellikleri bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, bilirkişi raporu satış ilanının ekindedir.
Yüzölçümü : 1.551,50 m2
Kıymeti : 3.240.000,00 TL
KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 11:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 11:30
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 09/08/2024 - 11:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/08/2024 - 11:30

11/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02018245