T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/177 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Aksinir Köyü
ADA NO : 180
PARSEL NO : 44
YÜZÖLÇÜMÜ : 631,87 m² irtifak alanı
MALİKİN ADI VE SOYADI : Şefika, Cemile, Lütfiye, Mustafa Eflanlıoğlu, Kamil Keskin
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/177 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02034386