T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


ESAS NO : 2024/165 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Duruçay Köyü
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 108
PARSEL NO : 4
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 468,19m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : METİN KERİMOĞLU-T.C 52654232818
NACİYE KERİMOĞLU-TC 52657232754
ÜMİT KERİMOĞLU-T.C 52633233546
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım. A.Ş Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/165 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02035602