T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


ESAS NO : 2024/168 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Duruçay Köyü
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 179
PARSEL NO : 16
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 324,23m2
MALİKİN ADI VE SOYADI :BEYHAN KUBATOĞLU-T.C 49003354840
AHMET ÇALIKOĞLU-T.C 40105650922
ALİ MURTAZ - T.C 33004887384
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım. A.Ş Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/168 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02035610