T.C. KAYSERİ 2. İNFAZ HÂKİMLİĞİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/2316 İnfaz Hâkimliği Dosyası
KARAR NO : 2024/2318
Hâkimliğimizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/02/2024 tarihli kararında; "Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinin09/04/2019 gün ve 2019/883 d.iş sayılı kararının KALDIRILMASINA, Hükümlünün kesinleşen hapis cezasının ikinci suçun işlendiği15/02/2020 tarihi ile hakederek tahliye tarihi olan 16/04/2023 tarihleri arasındaki 1156 gün sürenin AYNEN ÇEKTİRİLMESİNE, 4675 sayılı Kanunun 6/5-6 ve 5271 sayılı CMK'nun 268-271 maddeleri gereğince kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde hükümlü veya C.Savcısı tarafından Hakimliğimize verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle tutulacak tutanağın Hakime onaylatılmak kaydıyla KAYSERİ 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİNE İTİRAZ YOLU AÇIK OLMAK ÜZERE" karar verilmiş olup Hikmet ve Rahime oğlu, 01/11/1989 doğumlu, Sivas, Yıldızeli, Eşmebaşı mah/köy nüfusuna kayıtlı ŞENEL ŞANLI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

15.04.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02017417