T.C. KAYSERİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

ESAS NO : 2022/1134 Esas

Davacı Osman Gökçe tarafından açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce Miras bırakan 58855391408 T.C kimlik numaralı Hasan ve Fatma oğlu/kızı 01/07/1900 doğumlu Osman Gökçemirasçılarına ulaşılamadığı bu nedenle miras bırakan'ın mirasçılarına ilişkin Türkiye Genelinde yayınlanan tirajı ellibinin üzerinde bulunan gazetelerde ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Miras bırakan 58855391408 T.C kimlik numaralı Hasan ve Fatma oğlu/kızı 01/07/1900 doğumlu Osman Gökçe bakımından yapılan 2. İlan tarihinden itibaren 1 yıllık yasal süresi içerisinde mirasçıları tarafından mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize başvurulması, kimse başvurmadığı ve hiçbir mirasçısı tespit edilemediği takdirde miras sebebiyle istihkak davası açmak hakkı saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine ilişkin ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01944179