T.C. KİRAZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/682 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İZMİR İLİ, KİRAZ İLÇESİ, ÖREN MAHALLESİ
MEVKİİ : SARI KANARYA
PAFTA NO :
ADA NO : 168
PARSEL NO : 2
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 6624,35m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : RAMAZAN KELEŞ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMA BEDELİ : 14.781,53 TL
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN
YATIRILACAĞI BANKA : T.C.Ziraat Bankası Kiraz Şube Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : GDZ Elektirik Dağıtım AŞ'nın faaliyetleri kapsamında bulunan İzmir ili sınırları içerisindeki 23+108,37 km uzunluğundaki Sarıkaya Kök-Cevizli Kök Enerji Nakil Hattı ve Branşman hatları güzergahına isabet taşınmazların kamulaştırılmasına, Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulundan alınan 09/03/2022 tarih, 10-627 nolu Kamulaştırma Kararı gereği yukarıda nitelikleri belirtilen dava konusu taşınmazın 571,89 m2 irtifak kısmı için davacı kurum tarafından 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 11. Ve 12.Maddeleri gereğince kamulaştırma kararı alınmış olup; taşınmazın 571,89 m2 irtifak alanının davacı kurum tarafından dava konusu taşınmazın kamulaştırılan kısmına 14.781,53 TL kıymet takdir edilmiştir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/682 Esas sayılı dosyasıyla dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 11.ve 12. Maddeleri uyarınca ilan olunur.

18/11/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN02018149