T.C. KIRKLARELİ 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIMANONİM ŞİRKETİ tarafından kamulaştırılması amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma izleminin İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIMANONİM ŞİRKETİ' ne (TEDAŞ) yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davalar ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma izleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIMANONİM ŞİRKETİ (TEDAŞ)adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası Kırklareli Şubesine yatırılacağı aşağıda esas numarası belirtilen dosyanın duruşma günleri 08/02/2024 tarihi olduğu ilan olunur.

Sıra noEsas noİlİlçeMahalle/KöyAda/ParselDaimi İrtifak Hakkı m2Pilon Yeri m2Maliki
12023/585KırklareliMerkezKarahamza Köyü101/1268736.87 m28.18 m2Fatma Karagöz
22023/587KırklareliMerkezKarahamza Köyü101/442656.01 m2-Fatma Karagöz
32023/589KırklareliMerkezKarahamza Köyü101/4021800.13 m25.29 m2Mehmet Canciyer
42023/591KırklareliMerkezKarahamza Köyü101/3601088.97 m2-Halime Koç, Mustafa Aykurt
52023/593KırklareliMerkezKarahamza Köyü101/3411150.50 m2-Ayşe Altın, Caner Paçar, Nakihan Çekirdekçi, Necmiye Yumuk,
Neslihan Gürcan, Özcan Paçar, Remzi Paçar, Zarife Dönmez, Zehra Güzelel,
62023/595KırklareliMerkezKarahamza Köyü101/343980.77 m2-Erdinç Özel
72023/597KırklareliMerkezKarahamaza Köyü101/14131130.90 m2-Alper Gürbüz
#ilangovtr BASIN NO: ILN01972717