T.C. KIRKLARELİ 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı Davacı Türkiye ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş (TEDAŞ)tarafından Enerji NAKİL HATTI kapsamında kamulaştırılması amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma izleminin İdari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Türkiye ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş (TEDAŞ) yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davalar ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma izleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası Kırklareli Şubesine yatırılacağı aşağıda esas numaraları belirtilen dosyaların duruşma günleri 06/03/2024 tarihi olduğu ilan olunur.

Sıra noEsas noİlİlçeMahalle/KöyAda/ParselDaimi İrtifak Hakkı m2Pilon Yeri m2Maliki
12023/548KırklareliMerkezKarahamza Köyü115/6255.52 m2-Tamer Telli
22023/550KırklareliMerkezKayalı Köyü200/21544.67 m24.84 m2Hasine Yavuz, Ayşe Yavuz, Ulviye Yavuz, Mustafa Yavuz, Mahmure Çankaya, Ali Yavuz, Kadriye Yavuz, Şenay Tepeli, Sevim Kamiş, Halim Yavuz, Yeliz Temel, Serkan Yavuz
32023/554KırklareliMerkezKayalı Köyü206/12975.9 m2-Casim Karabaş, Cemal Karabaş, Esma Karabaş, Melahat Sinanoğullarından, Şaziye Işık
42023/556KırklareliMerkezKayalı Köyü172/36981.54 m2-Gültekin Yıldırım
52023/558KırklareliMerkezKayalı Köyü207/81554.77 m25.29 m2İbrahim Saygın, Cevat Saygın, Cemile Elçi
62023/562KırklareliMerkezKayalı Köyü103/193152.03 m2-Asiye Gören, Bayram Aslan, Celal Berber, Fatma Aslan, Figen Büyükadıgüzel, Gökçe Yılmaz, Hatice Işık, Hülya Uğurlu, İbrahim Aslan, Mert Alyürük, Nilüfer Işık, Sami Aslan, Sevinç Çıldır, Sülbiye Ballı, Şaban Aslan, Şadıman Altaş, Tarık Işık, Türkan Ozan, Yalçın Işık, Yaşar Işık
72023/566KırklareliMerkezKoruköy Köyü121/81232.06 m2-Nesrin Helvacı Yılmaz
82023/568KırklareliMerkezKoruköy Köyü121/37327.54 m2-Kemal Demirbaga
92023/570KırklareliMerkezKoruköy Köyü106/121939.72 m210.66 m2Varol Önsel
102023/576KırklareliMerkezKuzulu Köyü118/53390.21 m25.29 m2Kuroğlu Entegre Ağaç ve Yapı Sanayi Anonim Şirketi
112023/578KırklareliMerkezKuzulu Köyü118/46847.59 m2-Kerem Kadir Aksarı
122023/580KırklareliMerkezKuzulu Köyü118/402869.33 m27.29 m2Abdülkerim Asılsoy
132023/582KırklareliMerkezKuzulu Köyü118/42659.45 m25.29 m2Erhan Omurtak
#ilangovtr BASIN NO: ILN01972736